Blogok

02-04-2017 Prisika

krizma, 2017.04.05. 18:47

29-03-2017

krizma, 2017.03.30. 03:55

Kiseg

krizma, 2017.03.07. 05:03

Reci meni stari jablane,
jesu li ti grane umorne,
kud ti voda lišće odnosi,
zadnje dane moje mladosti.

Ja ti više nemam nikoga,
moja draga voli drugoga,
bila mi je kao život moj,
ove riječi tiho šapni njoj.

Jer je bila moja kraljica,
srca moga gospodarica,
bila mi je ljubav najveća,
više me se ona ne sjeća.

Za me više nema radosti,
nema cvijeta moje mladosti,

02-02-2017 slike

krizma, 2017.02.05. 11:12

Puno san te ja volija
Sve bi bija za te da
O' lipote ti si cvala
Cviću ti si lipotu ukrala
Opile me usne tvoje
Od bisera i rubina
Ka poetu misečina
Takve oči samo vila ima

Refr.
A di si ti
Plavi anđele
U daljini čujen ribare
Ispod glasa našu pismu poje
A ja zoven, zoven ime tvoje

Ispod glasa našu pismu poje
A ja zoven, zoven ime tvoje

Puno san te volija

Na svetu tom tak lepo se živi
To se zna svak svoj posel gledi
Još naši stari znali su reči o tom
Daj ženi posel I mir bu v domu tvom

2x
Za ženu je kuhača to kak; jenput je jen
Za muža pak pijača,to pak jasno je sem
Če prikom nije tak, nije veseli svak
Jer neki red se mora znat

Tak negdar bilo je, više tak ni
Če malo pustiš, te žena shari

02-01-2017 Slike

krizma, 2017.01.15. 08:23

Slike 29-12-2016

krizma, 2016.12.31. 00:44

Jesenske slike

krizma, 2016.12.21. 09:34

Tartalom átvétel