Blogok

IŠEL MARTIN VU SNOBOKE
NAPRFEMAL LICE ROKE
SA ŠPEKOM JE ŠKORNJE MAZAL
ZLATNE ZOBE SELOM KAZAL
Pred tebom su steze trudne i daleke
Celu noć buš išel bledi moj pajdaš

Tko je srce u te dirno, da si tako sad nemirno,
kao ptica u zatvori za svijetom te želja mori.

Pjesmarica

krizma, 2016.06.02. 09:10

Na kamiku sam rojena,
va jugu sam rasla,
na škoju sam kupala se,
na buri zaspala.
Nevere su lomile me,
zlomile nisu me,
dušu su rashitale,
ma jubav bila mi se.

Za jubav san dala se,
sve ča iman tu mi je,
srce mi je kot mandrač,
još tuče.
Samo nebo more znat,
ča još toga moren dat,
ja živet ću samo za jubav,
samo jubav.

Lanterne prosvitlile su
saki škuri put,
ja san buru volela,

Stigla jesen, pa se svega prisjetih,
onih dana, ranih devedesetih.

Oj, mladosti moja mila rano si me ostavila,
kao cvijet na kamenu, kao srnu ranjenu.2x

Za sve vijeke prokleti svi ratovi
crni veo nosili mi svatovi.

A ja ko' bez krila ptica, vezan sam uz ta kolica,
sestrica me previja, stara majka umiva.2x

Lijepa moja Hrvatska domovino,
mnogo suza zbog tebe se prolilo.

Tartalom átvétel