Garsko Bunjevačko Prelo 2016

erhardo, 2016.01.19. 11:39

Dátum: 
2016.01.30. 19:00
Helyszín: 

Művelődési ház Gara

Szervező: 
Hrvatska manjinska samouprava Gara
Garai Bunjevác Prelo
Garsko Bunjevacko Prelo 2016

Hrvatska samouprava Gare
srdačno vas poziva
sa familijom i društvom na tradicionalno
Garsko Bunjevačko Prelo
u subotu, 30. sičnja 2016
u 19 sati
u garskom Domu kulture.
U sevčanom programu novim koreografijama nastupaju
garski ovodaši, škulari garska omladinska i
bunjevačka izvorna kulturna grupa.

Svirka: Orkestar BAČKA

Ulaznica: 1500 Ft

Priredba s naramkom, birtaša će biti.
Srdačno vas čekamo.
Rezervacija astala :
06-70-414-2218
06-70-670-2056