Vlatka Burić Dujmović, Adam Končić i Savski Valovi - Za jedan časak radosti

krizma, 2018.04.11. 13:33

Za jedan časak radosti
hiljadu dana, hiljadu dana,
za jedan časak radosti
hiljadu dana žalosti.

Ti si Milko moja, moja,
ti si Milko moja, moja,
ti si Milko moja, moja.
Ljubi Milko mene, mene,
ljubi Milko mene, mene,
ljubi Milko mene, mene,
ja ću te.

Za jedan pogled oka tvog
dao bih život, dao bih život,
za jedan pogled oka tvog
dao bih život dušu svu.

Ti si Milko moja, moja,
ti si Milko moja, moja,
ti si Milko moja, moja.
Ljubi Milko mene, mene,
ljubi Milko mene, mene,
ljubi Milko mene, mene, mene,
ja ću te.

Bez tebe draga, ljubljena
ne mogu živjet, ne mogu živjet
bez tebe draga ljubljena ne mogu živjet,
moram mrijet.

Nemam mira mira mira
dok ne veliš da si moja,
dok ne veliš da si moja.
ja sam tvoj.

Ljubi Milko mene, mene,
ljubi Milko mene, mene,
ljubi Milko mene, mene, mene
ja ću te.

Ti si Milko moja, moja,
ti si Milko moja, moja,
ti si Milko moja, moja, moja
ja sam tvoj.