Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

taschler0903, 2010.05.20. 12:39

Megye: 
Vas megye
Elérhetőségek
Postai cím: 
9700 Szombathely, Váci M. u. 11.
Telefon, Fax: 
+36-94 / 510-066, +36-94 / 505-043, +36-94 / 505-042 Fax:+36-94 / 510-067
E-mail cím: 

nemeth [dot] gabor [at] int [dot] szombathely [dot] hu

Igazgató: 
Németh Gábor

Iskolánk 1981-től működik a Derkovits városrészen.
Az alsó tagozat elsősorban kommunikációközpontú, személyiségformáló, játékos, tanulást megszerettető és megtanító, a természet szeretetére, az egészséges életmódra felkészítő iskolaotthonos szervezési formában fogadja tanulóit. A tanító párok - az egyéni adottságokat, fejlesztést figyelembe véve - iskolaidőben - biztosítják az anyanyelvi, matematikai, környezetismereti órákra a teljes felkészülést. Nyaranta erdei iskola jellegű táborban veszünk részt.

A 2006/2007. tanévtől felmenő rendszerben indítottuk a montessori pedagógia szellemében egyik első osztályunkat. Amit szem előtt tartunk:

"A szellemi munkát az igazság átélése, a szépség megbecsülése és olyan tevékenységek kísérjék, amelyek által a gondolatok tetté válnak, és ezeknek a gondolatoknak a nyomai környezetünkben megmaradnak."
/Maria Montessori: A gyermek felfedezése/

Felső tagozaton nívócsoportos oktatási formában valósítjuk meg tanóráinkon - magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv tantárgyakból - a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Emellett igény szerint napközit és tanulószobát is biztosítunk tanulóinknak.

Legfontosabb feladatunknak a műveltség szilárd megalapozását, a középfokú tanulmányokra való felkészítést tartjuk.

8. osztályos tanulóink többsége az első helyen választott, érettségit adó középiskolában tanul tovább jó eredménnyel, amit a középiskolai visszajelzések igazolnak.

Számítógépes oktatásunk segíti a tanulók ismereteinek bővítését, alkalmazását, szabad alkotó tevékenységét, a tudás objektív mérését a mindennapi munkában. Nyelvi képzésünkben is a kommunikáció játssza az elsődleges szerepet. Első osztálytól idegen nyelvként angolt illetve németet választhatnak tanulóink. 3. évfolyamtól emelt óraszámban folyik a két nyelv oktatása.

Labdarúgó csoportjaink a mozgás örömén és a labdarúgás szeretetén túl az utánpótlás nevelést is szolgálják együttműködve a Haladás VSE-vel és a Lurkó UFC-vel. A tanórán kívüli edzések a labdarúgás technikai elemeinek elsajátítását biztosítják. Kedvező hatással van a személyiség egészére, alakítja a tanulók magatartását, formálja jellemüket, az egészséges életmód iránti igényt is felkelti. Országos- és Európa-bajnokok vagyunk, valamint mini VB 4. helyezettek!

Igényesen kialakított, szakszerűen felszerelt teremben folyik a horvát nyelv- és népismeret oktatása elsősorban a nemzetiségi identitástudat megőrzése céljából. Olyan hazai és külföldi kapcsolatokkal rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik a rendszeres cserekapcsolatokat. A nyelv ismerete hosszútávon kiváló lehetőséget biztosít hazánk idegenforgalmi és külkereskedelmi kapcsolataihoz.

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az ismeret- és képességfejlesztés mellett az önkifejezés, az alkotás igényének és örömének kialakítására, az esztétikai érzékenység fokozásán át az érzelmi gazdagításra törekszünk.

A múlt és a jelen értékeit, hagyományait művészettörténeti foglalkozásokon ismerik meg tanulóink. A természet vizuális megközelítésére nyaranta teltházas alkotótáborokat szervezünk Pálkövén.

Iskolánk galériájában rendszeresen, de iskolán kívül is egyéni és csoportos kiállításokat rendezünk.

A képzőművészeti technikákat a grafikai, a festő, a kerámia-kisplasztika, valamint a kézműves műhelyben próbálhatják ki. Rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket hazai és külföldi pályázatokon.

Énekiskolánk az érdeklődő gyerekek zenei műveltségének, a zene iránti fogékonyságának kialakítását tűzte ki célul. Olyan műveket szólaltatunk meg angol, német, latin nyelven is, amelyek a zenei élményeken túl a tanulók személyiségét, érzelmi életét gazdagítják.

Hazai koncertpódiumokon rendszeresen részt veszünk, több CD lemez fémjelzi sikeres működésünket.

A kiemelkedő adottságú gyermekek egyéni szereplési lehetőségeit mind a szóló ének, mind a hangszeres előadások terén biztosítjuk. Kiváló eredményekkel büszkélkedünk !

Iskolánkban működő Teleházban ingyenes Internet használatra van lehetőség gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

A tanulók lelki és testi gondozását szem előtt tartva mentálhigiénés nevelést folytatunk, részt veszünk a DADA programban is.

Az egyéni bánásmódot igénylő tanulóinkkal kiválóan felszerelt fejlesztő teremben két szakképzett pedagógus foglalkozik rendszeresen.

Tanórán kívüli tevékenységeink - számítástechnikai, irodalmi, környezetvédelmi szakkör, középiskolai előkészítők, labdarúgás és kosárlabda-edzés, táborok - is a tehetséggondozást szolgálják.

Kiemelt városi rendezvényeink az Ovis Énekverseny, az Óvodás Focikupa és a "Váci hét" keretén belül, az iskola névadójáról elnevezett szavaló-, és a Benedek Elek mesemondó-verseny.

Megyei rendezvényeink a "Kikelet" komplex tanulmányi vetélkedősorozat és az "Impressziók" diák-önkormányzati vetélkedő.