Magyarsarlós Horvát Kisebbségi Önkormányzat

taschler0903, 2009.05.27. 12:10

Megye: 
Baranya megye
Elérhetőségek
Postai cím: 
7741 Magyarsarlós, Petőfi u. 74.
Telefon, Fax: 
72/371-045.
m.jpg
Vezető: 
Pataki Zoltán

HELYTÖRTÉNET

A feltevések szerint adózó sarlós parasztok lakhelye volt a falu, amely a XI. század fordulóján Veszprém-völgyi apácák, majd 1224-től a Pécsváradi Bencés Apátság birtoka. A XIV. század első felétől önálló plébánia, népessége a török hódoltság idején sem szóródott szét. A XVIII. században horvát majd német telepesekkel kiegészülve a lélekszám eléri a 600 főt, majd csökkenésnek indul. A világháborúkat, kitelepítéseket szerencsésen vészeli át. Irányítását tekintve hol önálló, hol más községekhez kapcsolódik az utóbbi évtizedekben. A rendszerváltás az eddigi jelek szerint egy kiegyensúlyozott fejlődés lehetőségével kecsegteti.