Nagykozár-Kozar Horvát Kisebbségi Önkormányzat

taschler0903, 2009.05.27. 12:33

Megye: 
Baranya megye
Elérhetőségek
Postai cím: 
Kossuth utca
Telefon, Fax: 
72) 473 414
Vezető: 
Takács Róbert

A népvándorlás korából Nagykozáron VI-IX. század közötti avar kori lelőhelyet találtak. A Zamajur-dűlőben 1963-ban mélyszántással sírokat bolygattak meg. Nagykozár neve, a Kozár helynév, a kabarokkal a magyarsághoz csatlakozó kozár néptöredék itt letelepített csoportjára emlékeztet, akiket Belső-Ázsiából nyugatra vándorolt nomád türk népként ismerünk. A falut a tatárjárásig a kazárok földjeként is emlegették