Novi Fosili - Plovi mala barka

bibi06, 2012.10.26. 19:57

Hozzászólások

1 beküldött hozzászólás
Novi fosili (prva postava) PLOVI MALA BARKA

Flash lejátszó hiányzik.


More more more more, svud oko nas.
A na moru mala barka, Ane i ja.
Dok ja veslam ona šuti, šutim i ja.
Ljubavi su takvi puti, svako to zna.

Slika je znana, i pjesma je stara.
A mladi smo mi.
Na novi način ću pjevati pjesmu.
Koju znaju svi.

Plovi, plovi, plovi mala barka,
A u barci čiribiri bela Anka.
Plovi, plovi, plovi mala barka,
A u barci čiribiri bela Anka.

More more more more, svud oko nas.
A na moru mala barka, Ane i ja.
Dok ja veslam ona šuti, šutim i ja.
Ljubavi su takvi puti, svako to zna.

Slika je znana, i pjesma je stara.
A mladi smo mi.
Na novi način ću pjevati pjesmu.
Koju znaju svi.

Plovi, plovi, plovi mala barka,
A u barci čiribiri bela Anka.
Plovi, plovi, plovi mala barka,
A u barci čiribiri bela Anka.

Posted by krizma on 2013.02.03. 12:54